Rozkład Dnia

Cz.I RANEK
6.30 - 8.30
*Schodzenie się dzieci do przedszkola.
◦Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
◦Zabawy dowolne służące realizacji pomysłow dzieci.
◦Zabawy integrujące grupę.

8.30 - 09.00 ŚNIADANIECz.II 9.00-14.00 Realizacja podstawy programowej

9.00 - 9.15
◦Schodzenie się dzieci

9.15 - 9.30
◦Zabawa ruchowa.

9.30 - 10.30
◦Realizacja zadań edukacyjnych wg Tygodniowego Rozkładu Zajęć.

10.30 - 11.30
◦Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali (deszcz, mróz, wiatr), zabawy ruchowe.
◦Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe.


11.30 - 12.00 OBIAD

12.00 - 13.45
◦Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w sali lub na placu przedszkolnym. (1 godz.)
◦Ćwiczenia artykulacyjne, słownikowe, ortofoniczne.
◦Słuchanie opowiadań literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie bajek wierszy,fragmentów ksiązek.
◦Ćwiczenia ogolno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).


13.45 - 14.00
◦Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawa ruchowa.


Cz.III POPOŁUDNIE

14.15 - 14.45 PODWIECZOREK


14.30 - 16.30

◦Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub ogrodzie przedszkolnym, zabawy ogólnorozwojowe.
Przedszkolowo.pl logo