Kadra

Dyrektor przedszkola
mgr Grażyna Rząd -n.dyplomowany

Nauczyciele:
mgr Barbara Zając n.dyplomowany
mgr Marta Zych n.dyplomowany
lic Joanna Biśtyga - n.dyplomowany
mgr Dominika Leszczyńska n. kontraktowy
mgr Magdalena Mazurek n. stażysta
mgr Sylwia Rachwalska -nauczyciel wspomagający n.stażysta
mgr Krystyna Węgiel-Chojnacka - nauczyciel religii n.dyplomowany
mgr Elżbieta Hajder -nauczyciel języka angielskiegoAdministracja i obsługa
Aneta Winogrodzka - intendent
Teresa Krawczyk- pomoc nauczyciela
Anna Sempruch -woźna
Małgorzata Baryła -woźna
Małgorzata Kiljańska-Czaja -woźna
Maria Zioło -kucharka
Anna Zygmunt -pomoc KucharkiPrzedszkolowo.pl logo