Nasza oferta

Lokalizacja i warunki:

Przedszkole Nr 18 położone jest w osiedlu rolniczym miasta Tarnobrzeg - Sobowie. Otoczenie jest spokojne i bezpieczne, bogate w zieleń i czyste powietrze. Przedszkolaki bawią i uczą się w słonecznych, kolorowych i dobrze wyposażonych salach. Korzystają z placu zabaw, a także mają możliwość udziału w wycieczkach i spacerach do różnych środowisk przyrodniczych i społeczno-kulturalnych.

Położenie przedszkola, warunki lokalowe i odpowiednie wyposażenie pozwalają realizować zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne na najwyższym poziomie.

Wykwalifikowany przyjazny personel dokłada wszelkich starań by Państwa dziecko stawiało pierwsze kroki w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu otaczającego je świata.

Opieka:

Przedszkole zapewnia opiekę wszystkim wychowankom, realizuje ich potrzeby, stwarza odpowiednie warunki do nauki, zabawy i wypoczynku, dba o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci. Organizacja pracy przedszkola w tym godziny otwarcia, podział na grupy dostosowane są do potrzeb rodziców.
1.Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do godz. 16.00
2.Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Pierwszeństwo mają dzieci mieszkające w Sobowie.
3.Organizujemy pomoc dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przy współpracy MOPR w formie refundacji kosztów wyżywienia.
4.W przedszkolu dzieci nie leżakują. Istnieje jednak możliwość odpoczynku wg indywidualnych potrzeb dzieci na kolorowych materacach w sali zabaw.

Edukacja (wychowanie i kształcenie):
1.Tworzymy korzystne warunki rozwoju fizycznego, umysłowego i społeczno-moralnego, dostarczamy stymulacji by ten rozwój zoptymalizować, organizujemy sytuacje i stawiamy zadania pobudzające do uczenia się oraz wyrównujemy warunki startu życiowego (poprzez odpowiednie oddziaływania wyrównawcze)
2.Zachęcamy dzieci do aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola:
◦W zabawach m.in. ruchowych, konstrukcyjnych, dowolnych, tematycznych, edukacyjnych, komputerowych, plastycznych, muzycznych, słuchowych, ortofonicznych, dydaktycznych
◦W zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela min: edukacji językowej, społecznej, matematycznej, poznawaniu przyrody i świata, technice, muzyce, plastyce, ćwiczeniach gimnastycznych
◦Czynnościach samoobsługowych i pracach użytecznych i porządkowych
◦Spacerach i wycieczkach
◦Uroczystościach i konkursach
3.Dla dzieci z trudnościami i deficytami rozwojowymi oranizujemy dodatkową pomoc specjalistyczną przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
4.Proponujemy udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych.
◦religia, nauka pływania, język angielski, rytmika
Przedszkolowo.pl logo