O nas

Przedszkole funkcjonuje od 1989 r. Początkowo Sobów należał do Gminy Grębów.
W 1990 r. Sobów został włączony do miasta Tarnobrzeg jako osiedle rolnicze. Przedszkolu nadano numer "18". Utworzono plac zabaw dla dzieci. Przez 10 lat w przedszkolu funkcjonowały dwa oddziały (ok. 40 dzieci).

1998 r. przedszkole zaadoptowało pomieszczenia świetlicy, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. Utworzono salę zabaw ruchowych o powierzchni ponad 100 m2 , z nowoczesnym wyposażeniem i odpowiednim zapleczem.

We wrześniu 1999 r. uruchomiono trzeci oddział 5 godzinny (z jednym posiłkiem) dla dzieci 4 i 5 letnich, cieszący się dużym zainteresowaniem wśród rodziców, ponieważ koszty pobytu były prawie o połowę niższe niż w przedszkolu 9 godzinnym. Był to początek działań przedszkola na rzecz niwelowania barier dostępu do przedszkola. Z roku na rok wskaźnik upowszechniania wychowania przedszkolnego wyraźnie wzrastał. W roku 1998 wynosił on 41,7%. Natomiast w roku 2013 prawie 100% dzieci mieszkających w Sobowie uczęszcza do przedszkola.

W przedszkolu dokonano licznych remontów, modernizacji, wyposażono w nowoczesny sprzęt,pomoce i zabawki o wysokich walorach edukacyjnych, tworząc warunki do zabawy, nauki i pracy.

Nauczyciele zdobyli wysoki poziom kwalifikacji i awansu, nabywając liczne umiejętności cenione w społeczeństwie opartym na wiedzy, co pozwala na ciągłe podnoszenie poziomu pracy naszego przedszkola.

W maju i czerwcu 2010 przedszkole zostało zniszczone przez powódź. Remont trwał kilka miesięcy. We wrześniu 2010 roku uruchomiono tylko jeden oddział dla 6 latków. 25 października 2010 po zakończeniu prac remontowych i odtworzeniu wyposażenia wznowiono działalność przedszkola w pełnym zakresie.
W roku 2012 zmieniono ogrodzenie i powiększono teren do zabawy na świeżym powietrzu. W roku 2014 wyposażono zaadoptowany plac w altankę edukacyjną i drobny sprzęt zabawowy.
Utworzony został parking rowerowy. W ostatnim czasie przedszkole zostało wyposażone w tablice interaktywną.

Przedszkolowo.pl logo