Rada Rodziców


Rok szkolny 2016/17

Przewodnicząca - Magdalena Kula
Sekretarz - Barbara Chmiel
Skarbnik - Dominika Goliszewska

Komisja Rewizyjna:
Adam Gawroński
Anna Orłowska

Członkowie: Katarzyna Czech, Anna Laskowska, Katarzyna Jurkowska-Maciąg, Aleksandra Róg
Przedszkolowo.pl logo